Funktionsrätt

[responsivevoice_button voice="Swedish Female"]

Jag håller på med funktionsrättsaktivism på en rad olika plan. Områden jag framförallt brinner för är:

  • Delaktighet
  • Tillgänglighet
  • Mänskliga rättigheter för funktionsvarierade

Delaktighet

Delaktighet är viktigt. Denna fråga arbetar jag framförallt med genom mitt uppdrag som Brukarrevisor, en form av kvalitetssäkring för Dagliga Verksamheter och Boenden.

Tillgänglighet

Jag har sedan ett par år kommit att intressera mig både för såväl digital som fysisk tillgänglighet. Det är förvånansvärt ofta som detta negligeras. Ett exempel är hyrsparkcyklarna som kom till Uppsala för ett par år sedan. Dessa parkerades i ledstråk för synskadade bland annat och ledde till att folk snubblade.

Digital tillgänglighet har jag varit med och testat sedan 2016, däribland ett av världens största lönesystem, där våra testresultat var nerslående då detta system inte kan användas av någon som behöver få skärmen uppläst. Jag har dessutom nyligen avslutat en mer tekniskt lagd utbildning för människor som är programmerare och liknande.

Mänskliga rättigheter

Inom detta område har jag varit aktiv inom frågor kring bland annat rätten till kärlek och sex. Bland annat som medförfattare till debattartikeln ”Det behövs kunskap om sexuell hälsa inom LSS” som finns att läsa här.