Kategorier
Allmänt dryck spökskyltarna

Spökskyltar i Uppsala del 4: Bayerska bryggeriet

Detta är en serie där jag jagar efter spökskyltar, inspirerad av Andrew Swift och Kirsten Elliotts ”Ghostsigns of Bath”. En spökskylt är en skylt från ett nerlagt företag. Efter att ha läst den började jag hitta dessa skyltar i min omgivning och nu har vi kommit till Bayerska Bryggeriet. Förra delen handlade om Upsala Stadshotell.

Bayerskt öl i Sverige

Bayerskt öl kom att bryggas i Sverige av löjtnanten och bryggeriägaren Fredrik Rosenquist af Åkershult i samarbete med tyska bryggmästaren Franz Adam Bechmann från 1843. Detta kom att ersätta det överjästa svenska ölet som ska ha haft en rejäl betoning på sötma. Det öl som avses är en mörkare variant av lager. Under oktoberfesten serveras denna bayerska lager i en så kallad Mas, ett ölglas på c:a en liter. Vill man veta mer om oktoberfesten så kolla in youtubeklippet neran där jag lagar Schweinshaxe (fläsklägg) med Surkålsgryta.

Haxe och surkålsgryta enligt Edward Bloms recept!

Bayerska Bryggeriet i Uppsala

Bryggeriet i Uppsala kom att startas där nuvarande stadsbiblioteket ligger i Kvarteret Sandbacken år 1856/57 av en friherre vid namn Henrik von Düben. Herrn blir dock inte långvarig utan firman ombildas 1865 till Uppsala Bayerska bryggeri AB. I början verkar man ha haft kvalitetsproblem med bryggmästare Pehr Sjögren. Efter hand utvecklas produktionen med bland annat Sodavatten, lageröl och pils (ölstil från Plzen i Tjeckien). Det imponerande är också att bolaget blir tomten trogen.

Korkar stämplade med olika ölsorter och klasser
Åtta stycken korkar, märkta med olika klasser och sorter, Foto: Bengt Backlund, Upplandsmuseet, digitaltmuseum.se

1908 byggs också fabrik och kontor för Apotekarnes Förenade Vattenfabriker på samma tomt. Dock kom buteljering och kapsylering att tas över av Bayerska. Med tiden kom man också att som företag äga ett antal mindre bryggerier runt om i Uppland. Bland dessa kan nämnas Norrtelje Ångbryggeri och Fyris Kronan. Fyriskronan hade sitt ursprung i bryggeriet Holmen.

Största konkurrenten var Stockholmsbryggerier som bildades genom ett möte mellan Georg Sellman (f.d bryggare på Erlangens Bayerska Bryggeri i Uppsala), dennes kumpan Frans Heiss, Fritz Dölling och tyske finansmannen Louis Franckel som helt sonika var en kartell som på 1950-talet hade 40% av marknaden i Sverige med Pripp och Lyckholm på 14%.

Hela denna tidiga fusionskedja gällande Stockholmsbryggerier finns beskriven av Edward Blom i en forskningsrapport från Centrum för Näringslivshistoria.

I slutet av 1950 början av 1960-talet köps så Bayerska av Pripp och Lyckholm. Sedan går Pripp och Lyckholm ihop med AB Stockholms Bryggerier 1963 och 1967 är sagan slut för Uppsala Bayerska. Pripps kör stordrift rakt av och depån flyttas till Nymansgatan. Sedan köper Carlsberg Pripps och så läggs depån ned.

Det mycket tragiska i nedläggningen är att Söderforsölet går förlorat. Ett öl som fatlagras på 100-åriga ekfat med en mycket egen karaktär med anor från de Valloner som kom till Sverige. Bryggmästare Jansson kom att själv att se till att det Geddska fatet fylldes på årligen. Det är alltså ett suröl. I Söderfors fanns öl som legat upp till 12 år på fat. Lika så det mörka öl som bayerska lät fatlagra i egen källare skulle varit mycket intressant att prova.

Ölflaska från Bayerska, Foto Upplandsmuseet, Digitalt Museum. Knoppflaskan var typisk för AB Stockholmsbryggerier.

I dag rymmer tomten Stadsbiblioteket och av de gamla byggnaderna finns bara ett par bevarade.

Källor:

Bayerska Bryggeriet – Uppsala Industriminnesförening

Bayerska Bryggeriet – Roland Agius

Tyskarna som industrialiserade Stockholms Bryggerinäring – Edward Blom, Centrum för Näringslivshistoria 2006

Samgåendet mellan Stockholms bryggerier Centrum för Näringslivshistoria

Eskilstunaaffären och bildandet av Pripps Företagskällan

Hundraårigt Öl.se om Vallonöl i Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *