Kategorier
spökskyltarna

A.G Andahls Slagteriaffär

[responsivevoice_button voice="Swedish Female"]

Detta är en serie där jag jagar efter spökskyltar, inspirerad av Andrew Swift och Kirsten Elliotts ”Ghostsigns of Bath”. En spökskylt är en skylt från ett nerlagt företag. Efter att ha läst den började jag hitta dessa skyltar i min omgivning och nu har vi kommit till A.G Andahls Slagteriaffär. Förra delen handlade om Bayerska Bryggeriet.

På semestern var jag och kära hustrun i Stockholm. När vi var på Kungsholmen efter att ha varit och fikat på Espresso House, ramlade vi över denna skylt på Pipersgatan 24, Kungsholmen. Detta var en blodig tillstymmelse till affär då man alltså köpte kött direkt av en slaktare.

Andahls företagande börjar under 1900-talets första decennium. Jag hittar honom första gången 1906. Då bor han på Sergelgatan 8. Under dessa tidiga år är han och en C.J Lindgren inblandad kring handlaren Bergelins konkurs. Då stämmer han ihop med Lindgren Stockholms Diskontobank på hela 25 000 kr. I April vinner han och Lindgren målet i Stockholms Rådhusrätt

Tvistemålet annonseras i SVD

Tvist om säkerhetshandlingar. Handlandena A. G. Andahl och C. J. Lindqvist ligga vid rådhusrättens tredje afdelning i process med Stockholms diskontobank omgående utbekommande af en del säkerhetshandlingar, som på sin tid lämnats som hypotek för makarna Bergelius växelskuld i banken. Kärandena hade tecknat endossement å fem af hr T. G. Bergelius accepterade och af Fru Amalia Bergman-Bergelius utställda växlar på sammanlagdt 35 000 kr. Sedan den makarna Bergelius rakat i konkurs, hade kärandena inlöst växlarna, men banken lär sedan ha gjort svårigheter i fråga om utlämnandet af de deponerade säkerhets-handlingarna. Kärandena hade även fått reda på, att konkursboet umgicks med tanken på, att söka utan valuta utta dessa hardlingar för sin del. Målet var före på tisdagen, då tvenne vittnen hördes. Dessa intygade, att makarna B. vid ett besök hos hr Lindqvist medgifvit, att de fått full valuta för papperna, men att de ej velat lämna skriftligt intyg damm. Svarandena kunde ej bestrida detta, och målet öfverlämnades af båda parterna. liad• husrätten fäller utslag den 3 april.

Svenska Dagbladet 1906-02-22

Domen faller, Dagen 1906-04-06

Dom i målet mot Stockholms diskontobank. Som på sin tid omtalades uttogo handlanden A. G. Andahl och C.L Lindgren till rådhusrätten stämning å Stockholms diskontobank med yrkande att denna måtte åläggas utlämna hypotekshandlingar, hvilka lämnats vid växeltransaktioner med sedermera i konkurs försatte gross-handlaren C. Bergelin. Dom har nu meddelats af rådhusrättens tredje afdelning, hvarvid rätten förpliktade diskontobanken att antingen utgifva hypoteken eller betala deras värde med 25,000 kr. Jämte ränta från den 27 febr. 1904. Däremot slapp banken utgifva rättegångskostnader.

Tidningen Dagen är alltså inte den tidningen Dagen som finns idag utan var en billighetstidning som delade huvudredaktör med Aftonbladet.

Om vi tittar noggrant så ser vi en diskrepans mellan artiklarna. I artikeln från den Februari heter han Bergelius och i artikeln från April Bergelin. Då våra landsarkiv för närvarande har stängt har denna sak inte kunnat kollas upp i domböckerna. Om man dessutom kollar upp Adresskalendern från 1906 så verkar tryckfelsnisse varit framme då Bergelius heter F.G i Kalendern och T.G i artiklarna.

Slutet på affären på Pipersgatan

Enligt H Lallerstedts Stockholms Adresskalender från 1914 så var herr Andahl gift med Hedvig som var folkskollärarinna. Den var belägen i källarvåningen. Redan 1915 står det f.d handlaren A.G Andahl. Men i 1917 års kalender står det Köpman A.G Andahl och 1918 har han flyttat till Kungsklippan 7A. Detta måste innebära att affären upphörde nån gång mellan 1914 och 1918. Han har då klättrat på den sociala stegen.

Källor:

Stockholms Adresskalender 1905-1915, Stockholmskällan, CC-BY License

Lämning av en blodig butik, Kerold Klang 2012: mitti.se hämtad 2021-08-04

Wikipedia: Dagen 1896-1920. Hämtad 2021-08-16

Kungliga bibliotekets tidningar

Svenska Dagbladet 1906-02-22: Tvist om Säkerhetshandlingar

Socialdemokraten 1906-04-06: Dom i målet mot Stockholms Diskontobank

Tidningen Dagen 1906-04-06: Dom i Målet mot Stockholms diskontobank

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *