Kategorier
spökskyltarna

Spökskyltar i Uppsala: Uppsala Ångkvarn

Detta är en serie där jag jagar efter spökskyltar, inspirerad av Andrew Swift och Kirsten Elliotts ”Ghostsigns of Bath”. En spökskylt är en skylt från ett nerlagt företag. Efter att ha läst den började jag hitta dessa skyltar i min omgivning och nu har vi kommit till Uppsala Ångkvarn och Uppsala Jästfabrik. Förra delen handlade om Televerkets Hus. Det kändes extra angeläget att dokumentera denna då inga av byggnaderna är skyddade och kan vara borta om några år.

Detta företag är ändå ett av de senaste, kvarnen lades ner så sent som 2018. Dock startar företaget redan 1874 med ägarkonstellationen C.W Uhlander, H.W Söderman den Äldre och Otto Törnlund. Söderman var även inblandad i Bayerska Bryggeriet tillsammans med Törnlund och i ångfartygstrafik med Rederi AB Garibaldi. Söderman var alltså det man idag skulle kalla för en entreprenör. Företaget kom även att innehålla Svartbäckens Bränneri.

Under åren 1875-77 ser vi en kraftig expansion. Det dras järnväg ner till kvarnen och telefonledning till kontoret på Vaksalagatan 5. De kommande åren kom också att se en utmanövrering av Söderman, trots en stor aktiepost så lyckas man alltså avsätta honom fram till 1882. Han fortsätter sen som VD fram till sin död 1901. Från 1882 blev alltså Ångkvarnen ett rent familjeföretag.

Värt att nämna är att under åren 1937-1947 pågår en mycket omfattande utbyggnad.

Nattvy över kvarteret Ångkvarnen 1948. Foto: Uppsala Bild, 1948. Licens: CC-BY-NC-ND. Digitalt museum

Bilden ovan fångade mitt öga direkt. Att Uppsala 1948 kunde ha en så tydlig storstadsvibb förvånade mig. Man kom att producera mjöl, makaroner och när kalla kriget var som kallast 1954-61 även Kellog’s Cornflakes. Det sägs att Kellogs var så rädda för Sovjet att man inte vågade skicka de bästa maskinerna. Varumärkena Turelli används för pasta och Blixtgyllen för vetemjöl. 1957 säljer Södermans till Jästbolaget som i sin tur säljer till Axel Wenner-Gren. Wenner-Gren slår sen ihop Ångkvarn med Uppsala Valsqvarn och bildar Kungsörnen. Efter många turer kommer den att ingå i NordMills som ägs av Lantmännen genom Cerealia AB.

Jästen då?

Jo, Söderman drev ju också Svartbäckens brännvinsbränneri. Man kom helt enkelt på att det var ganska lämpligt att slå ihop destilleriet med jästtillverkning. Jästfabriken får dock ett ganska abrupt slut till följd av att man helt enkelt förorenar Fyrisån. Oviljan att bygga om avloppet gör att epoken tar slut 1945. Det är också här Cornflakesen kom att tillverkas.

Pasta och Spaghetti

I Uppsala startar även den svenska pastavågen när man börjar tillverka makaroner här. Namnet Turelli tas från förmannen Tobias Urell. 1967 upphör den tillverkningen

Slutet

2004 används skeppselevatorn för sista gången. Det sista fartyget med det skämtsamt benämnda måttet Fyrismax (En blinkning till Panamax och Suezmax, det vill säga största måttet som kan gå genom Panamakanalen respektive Suezkanalen). 2017 bestämmer sig Nordmills för att koncentrera verksamheten till Strängnäs och där med är sagan all.

Källor

Uppsala Industriminnesförening hämtad 2021-08-25

Roland Agius Hämtad 2021-08-25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *